BOMI  -  vi hjælper dig igang igen >  Kontakt
   
VELKOMMEN TIL HJERNESKADECENTRET - BOMI |    Bomi   |   Revacentret   |   Hjerneskadecentret   |
Velkommen til Hjerneskadecentret - BOMI
Vi har på Hjerneskadecentret - BOMI 10 års erfaring med at løse specialiserede og komplicerede hjerneskadesager. Både i relation til genoptræning, arbejdstræning, arbejdsfastholdelse og afdækning af arbejdsevnen og støttebehov.

Vi har opnået gode resultater og vi arbejder med en høj faglig kvalitet i vores forløb med fokus på specialisering, tid, pris og dokumentation som en del af vores målsætning.

Hjerneskadecentret - BOMI er leverandør til Velfærdsministeriets Videns- og specialrådgivningsorganisation VISO

FAKTA
Senhjerneskade
En hjerneskade opstår som følge af blodprop eller blødning i hjernen (apopleksi) eller efter en ulykke. 12.000 danskere rammes årligt alene af apopleksi. En hjerneskade, der opstår i voksenlivet efter at hjernen er fuldt udviklet, kaldes en senhjerneskade. Nogle rammes i let grad og kan efter nogen tid fungere næsten som før, mens andre må leve med vedvarende følger efter hjerneskaden.
BOMI / Revacentret / Hjerneskadecentret / Maglegårdsvej 15 / 4000 Roskilde / Tlf. 46 34 86 00 / Fax 46 34 86 86